Видео

ЭМГЕК МАМИЛЕЛЕРИН ЖӨНГӨ САЛУУ МАКСАТЫНДА УЮМДУН ЛОКАЛДУУ АКТЫЛАРЫН КАБЫЛ АЛУУ

ЭМГЕКЧИЛЕРДИН КЕСИПТИК БИРЛИКТЕРГЕ БИРИГҮҮ УКУГУ

ПОДКАСТ: ПАНДЕМИЯ УЧУРУНДА ЭМГЕК МАМИЛЕЛЕРИН ЖӨНГӨ САЛУУ

Подкаст: ПАНДЕМИЯ УЧУРУНДАГЫ ЭМГЕК КООПСУЗДУГУ

Эмгек талаштары. Татыктуу эмгек рубрикасы.