Видео

Депутаттар Профсоюзду кантип талкалаганы жатат...?

Эмгек келишиминин ченемдери

Жумушка кабыл алуу

Эмгек келишимин түзүү жана ишке кабыл алуу

Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын кызматкерлери экс-төрага М. Асанакуновдун өзүм билемдик башкаруусунун негизиндеги кыянаттыгын токтотулуусун өтүнүп жатышат