Видео

Эгерде сизде жумуш берүүчү менен эмгек келишпестиги болсо, анда сизде талашты чечүүнүн эки жолу бар.

Кызматкерлерди жекече коргонуучу жана гигиеналык каражаттар менен камсыз кылуу тууралуу сөз болот.

Иш берүүчү кызматтык иш сапарга жиберген учурда кызматкерге төмөнкүлөрдү төлөп берүүгө милдеттүү:

Депутаттар Профсоюзду кантип талкалаганы жатат...?

Эмгек келишиминин ченемдери