01.06.2020 / Кыргызстан

КЫРГЫЗСТАН ПРОФСОЮЗДАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ ЭКС-ТӨРАГА М. АСАНАКУНОВДУН ӨЗҮМ БИЛЕМДИК БАШКАРУУСУНУН НЕГИЗИНДЕГИ КЫЯНАТТЫГЫН ТОКТОТУЛУУСУН ӨТҮНҮП ЖАТЫШАТ