18.11.2020 / Кыргызстан

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарына кесиптик бирликтердин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарына кесиптик бирликтердин кайрылуусу